Bli medlem


Ønsker du å bli medlem av Markedsforbundet?  Vi er stadig på utkikk etter å bygge relasjoner som kan styrke forbundets posisjon og som kan bidra til å utvikle forbundet i positiv retning! Som medlem av Markedsforbundet kan opptas:

  1. Medlemsgruppe 1:    Lokale Markeds- / Salgs- og reklameforeninger
  2. Medlemsgruppe 2:    Sammenslutninger og organisasjoner, samt enkeltmedlemmer der hvor det ikke er lokal markedsforening
  3. Medlemsgruppe 3:    Bedrifter som vil fremme Markedsforbundets formål.

Markedsforbundets styre treffer beslutninger om opptakelse av medlemmer.

Meld fra om din interesse ved å sende inn skjemaet under (påkrevde felt er merket med *):

Design og utvikling: Alf Gundersen