Markedsføringsforeningen i Stavanger

Ideer fødes og kunnskap tilegnes der mennesker møtes. Markedsføringsforeningen i Stavanger, MFFS, er en slik møteplass for faglig vekst og utvikling. Foreningen ble stiftet i 1936. Vår forening tilbyr et felleskap som skal inspirere og engasjere. Markeder endres fort, i fanger opp trender og hever kompetansen hos våre medlemmer. Her knytter en kontakter og bygger relasjoner til felles beste. Vårt program gjennom året er aktuelt og framtidsrettet. Den beste måten å holde seg à jour med utviklingen innen vårt fag er å være medlem hos oss.

Kontaktinfo:

MFFS

Markedsføringsforenignen i Stavanger 
Styreleder - Milfrid Håvardsholm 

Tlf: 480 19 934
E-post: milfrid.havardsholm@knowit.no

Design og utvikling: Alf Gundersen