Markedsføringsforeningen Oslo

Markedsføringsforeningen i Oslo, MFO, er en arena for å få ny kunnskap, inspirasjon, knytte nye kontakter og bygge relasjoner. Vi samler salg- og markedsførerne i Oslo. Vår viktigste aktivitet er å arrangere faglige relaterte frokostmøter, hvor vi inviterer spennende og inspirerende foredragsholdere fra næringslivet, som deler sin erfaring innen salg- og markedsføring våre medlemmer. Disse frokostmøtene er veldige populære og er en arena for MFO medlemmer til å knytte relasjoner og bygge nettverk innen markedsføring på tvers av mange bransjer. MFO har også andre medlemsaktiviteter, som kurs, debatter og heldagsseminarer. Les mer på vår nettside. 

Kontaktinfo:

Markedsføringsforeningen i Oslo
v/daglig leder Anna Hvinden 

E-post: info@mfo.no
Tel: 938 81 186
www.mfo.no
https://www.facebook.com/markedsforingsforeningen 

Design og utvikling: Alf Gundersen